KONFERENCIJA “PRAVA GRAĐANA U EU”

Od 09.12-11.12. 2016. održat će se konferencija “Prava građana u EU” u opštini Sremski Karlovci. Konferencija je drugo događanje koje će se održati u okviru projekta PUTEVIMA EU odobrenog od strane Europske komisije-EACEA. Sam cilj konferencije je upoznati se sa pravima građana u Europskoj Uniji putem promicanja Europskog građanstva i građanskog sudjelovanja na razini Unije. Program događanja su pripremili partneri na projektu: opština Sremski Karlovci i Udruženje Dunav 1245.

Program događanja:

agenda-konferencije