ODRŽANA KONFERENCIJA “PRAVA GRAĐANA U EU” OD 09.-11.12.2016. U SREMSKIM KARLOVCIMA

Konferencija “Prava građana u EU”  održana je u Sremskim Karlovcima (Republika Srbija) od 09.-11.12.2016. Drugo je ovo događanje u sklopu projekta „Putevima EU“, čiji je vodeći partner općina Erdut, a cilj je da doprinese jačanju osjećaja pripadnosti EU među sadašnjim i budućim građanima EU u Balkanskim zemljama, podizanjem razine informiranosti i znanja o EU i pravima europskih građana, te promicanjem interkulturnog dijaloga, međusobnog razumijevanja i volonterstva na razini. Na događanju su sudjelovale i delegacije partnera Poduzetničko-razvojnog centra općine Erdut lokalne razvojne agencije d.o.o., grada Doboja, opštine Danilovgrad, Udruženja za razvoj volonterskog rada iz Novog mesta, te predstavnici domaćina opštine Sremski Karlovci i Udruženja Dunav 1245.

   Na trodnevnoj konferenciji organiziran je prijem kod načelnika opštine Sremski Karlovci gosp. Nenada Milenkovića, te je održan Europski cafe sa panel diskusijama na teme: „Povelja o temeljnim pravima i besplatna pravna pomoć“, „Koja prava imam kao europski građanin“, „Putovanje unutar teritorija EU, pravo na boravak, pravo na rad“, „Vaša socijalna i politička prava“, „Dijalog s građanima“ i  „Migrantska kriza“. Potpisan je i protokol o suradnji između udruženja Dunav 1245 i udruge za razvoj volonterskog rada iz Novog mesta, kao predstavnika civilnog društva. Treći dan organizirana je završna radionica i turistički obilazak Sremskih Karlovaca. Događanje je uključilo 77 građana, od kojih su 28 bili međunarodni sudionici, a 49 lokalni sudionici.

Više fotografija sa konferencije “Prava građana u EU” možete vidjeti na facebook stranici www.facebook.com/putevimaeu/.

Agenda konferencije

Prezentacije sa konferencije:

wetransfer-26785a-1

Članci u novinama:

 

 

 

 

 

Jelena Eklemović, voditelj projekta

Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o.