Izvješće Europske komisije o EU građanstvu 2017.

Europska komisija objavila je svoje treće Izvješće o građanstvu EU-a u kojem se analizira napredak od 2014., a dodatno su predstavljene i njezine aktivnosti kojima se osiguravaju puna prava građana pri radu, putovanju, studiranju ili sudjelovanju u izborima.
Europljani su svjesni više no ikad svojeg statusa građana Unije, a udio Europljana koji žele znati više o svojim pravima i dalje raste. Četiri od pet Europljana posebno cijeni pravo na slobodno kretanje kojim im je omogućeno da žive, rade, studiraju i posluju bilo gdje u EU-u (Eurobarometar, prosinac 2016). No nedostatak svijesti znači da građani EU-a ne iskorištavaju u potpunosti svoje glasačko pravo na europskim i lokalnim izborima, a mnogi nisu svjesni ni prava na konzularnu zaštitu u veleposlanstvima drugih država članica. U Izvješću o građanstvu EU-a za 2017. utvrđeni su prioriteti Komisije u pogledu daljnjeg podizanja svijesti o tim pravima i njihovu lakšem ostvarivanju u praksi.
Izvješće o građanstvu EU-a za 2017. i dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-118_hr.htm

Fotografija: naslovnica Izvješća o građanstvu EU-a za 2017.