SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE-CIVILNI DIJALOG”-GRAD DOBOJ

Seminar “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa aktivne građanske participacije-Civilni dijalog”
Događanje iz projekta “Putevima EU” održat će se od 03/03-05/03/2017 u gradu Doboju. U okviru događanja održat će se radionice “Što je to civilni dijalog i tko ga provodi”, “Migrantska kriza”, “Suradnja civilnog društva i javnog sektora”, “Civilni dijalog za sve”, “Dijalozi s građanima”, te će se prenijeti primjeri dobre prakse među partnerima. Domaćin je grad Doboj.