SEMINAR “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa participativne demokratije”

U Doboju (Bosna i Hercegovina) je od 03/03-05/03/2017 održan seminar “Instrumenti i inovativni alati za aktivno oblikovanje participativne demokracije” iz projekta Putevima Eu.

Cilj projekta je: Doprinijeti jačanju osjećaja pripadnosti EU među sadašnjim i budućim građanima EU u Balkanskim zemljama, podizanjem razine informiranosti i znanja o EU i pravima europskih građana, te promicanjem  interkulturalnog dijaloga, međusobnog razumijevanja i volonterstva na razini Unije.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Povećati svijest i razumijevanje građana o europskim građanskim pravima i važnosti demokratskog sudjelovanja u procesu odlučivanja, te kreiranja Unije po mjeri njenih građana u zemljama koje su zastupljene projektom (Sloveniji-koja je već duže vrijeme članica EU, Hrvatskoj-koja je nedavno postala članica EU, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni Hercegovini-zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU).
  2. Promovirati razvoj volonterstva na razini Unije
  3. Povećati razinu svijesti o trenutnoj migrantskoj krizi u Europi

U toku trodnevnog seminara sudjelovalo je 60 građana, 27 međunarodih sudionika i 33 lokalna sudionika, a održane su radionice “Što je to civilni dijalog i tko ga sprovodi”, “Suradnja civilnog društva i javnog sektora”, “Dijalozi s građanima”, “Civilni dijalog za sve” i “Migrantska kriza”. U sklopu seminara upriličen je i prijem kod gradonačelnika grada Doboja gosp. Obrena Petrovića, te održana je tradicionalna večer na kojoj su se predstavili etno grupa “Iva” i KUD Doboj.

Agenda

Emisija Putevima EU RTV Doboj 2017