SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA GRAĐANSKA INCIJATIVA”

U okviru projekta “Putevima EU” od 26.05. do 28.05.2017. održat će se seminar “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa participativne demokracije-Europska građanska inicijativa”. Cilj seminara je upoznati se sa načinima sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka na svim razinama (lokalnoj, nacionalnoj i EU). Tema seminara je Europska građanska inicijativa.

Program događanja možete preuzeti ovdje.

Agenda događanja-Danilovgrad