SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE-EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA”-DANILOVGRAD

     Od 26.05. do 28.05.2017. održan je seminar “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa participativne demokratije-Europska građanska inicijativa” U Danilovgradu (Crna Gora). U sklopu trodnevnog seminara na kojem je sudjelovalo 59 građana, uključujući 31 međunarodnog sudionika i 28 lokalnih sudionika, održane su radionice “Migrantska kriza u Europi”, “Europska građanska inicijativa-osnovne informacije”, “Europska građanska inicijativa-primjena u praksi”, “Inicijative građana” i “Inovativni alati elektornskog sudjelovanja građana”. U radnom djelu je predstavljen projekt “Putevima EU”, opština Danilovgrad, te njihovi primjeri dobre prakse. Organiziran je i prijem kod predsjednika opštine Danilovgrad gosp. Branislava Đuranovića, te tradicionalna večer. Seminar je održan u sklopu projekta “Putevima EU” koji se provodi od 01.07.2016., a traje do 30.11.2017. Financira se iz programa Europa za građane 2014.-2020. Nositelj projekta je općina Erdut, a partneri su: Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut-lokalna razvojna agencija d.o.o., grad Doboj (Bosna i Hercegovina), opština Sremski Karlovci (Srbija), udruženje Dunav 1245 (Srbija), opština Danilovgrad (Crna Gora) i udruženje za razvoj volonterskog rada Novo mesto (Slovenija). Sljedeće događanje-volonterski kamp će se održati od 19.07. do 23.07. u Novom mestu u Sloveniji.

Agenda događanja-Danilovgrad

Prezentacije: