Putevima Eu

Program Europa za građane 2014. -2020.

VOLONTERSKI KAMP NOVO MESTO-SLOVENIJA

VOLONTERSKI KAMP NOVO MESTO-SLOVENIJA

U Novom mestu u Sloveniji će se u okviru projekta Putevima EU održati volonterski kamp od 19.07. do 23.07.2017. Glavne teme volonterskog kampa će biti: volonterizam, koji će uključiti praktičan rad na terenu, migrantska kriza, perspektiva mladih u Europi i aktivno državljanstvo. Infopack u prilogu www.putevima.com.hr.INFOPAKET-volonterski kamp