ZAVRŠNA KONFERENCIJA I JAVNA RASPRAVA “KAKVU EUROPU GRAĐANI ŽELE”

U općini Erdut će se od 29.09.2017.-01.10.2017. održati završna konferencija projekta “Putevima EU”. Na konferenciji će se predstaviti rezultati projekta, održana događanja u svim zemljama partnernima na projektu, te inicijative za buduću suradnju. Teme konferencije će biti i EU parlament, te javna rasprava o budućnosti Europe i migrantska kriza.

Program događanja

Agenda Erdut