Putevima Eu

Program Europa za građane 2014. -2020.

ODRŽANA KONFERENCIJA I JAVNA RASPRAVA “KAKVU EUROPU GRAĐANI ŽELE”

ODRŽANA KONFERENCIJA I JAVNA RASPRAVA “KAKVU EUROPU GRAĐANI ŽELE”

U etno kući Stari dud u Erdutu od 29.09. – 01.10.2017. održana je završna konferencija projekta Putevima EU i javna rasprava “Kakvu Europu građani žele”. Na završnoj konferenciji je sudjelovalo 60 građana, 30 međunarodnih sudionika i 30 lokalnih sudionika, a održane su radionice “EU Parlament”, “Migrantska kriza”, te javna rsprava “Kakvu Europu građani žele”. PredstavljeniRead more about ODRŽANA KONFERENCIJA I JAVNA RASPRAVA “KAKVU EUROPU GRAĐANI ŽELE”[…]

ZAVRŠNA KONFERENCIJA I JAVNA RASPRAVA “KAKVU EUROPU GRAĐANI ŽELE”

ZAVRŠNA KONFERENCIJA I JAVNA RASPRAVA “KAKVU EUROPU GRAĐANI ŽELE”

U općini Erdut će se od 29.09.2017.-01.10.2017. održati završna konferencija projekta “Putevima EU”. Na konferenciji će se predstaviti rezultati projekta, održana događanja u svim zemljama partnernima na projektu, te inicijative za buduću suradnju. Teme konferencije će biti i EU parlament, te javna rasprava o budućnosti Europe i migrantska kriza. Program događanja Agenda Erdut

VOLONTERSKI KAMP-NOVO MESTO-SLOVENIJA

VOLONTERSKI KAMP-NOVO MESTO-SLOVENIJA

U Novom mestu u Sloveniji od 19.07. do 23.07.2017. održan je volonterski kamp u okviru projekta Putevima EU. Prvi dan je predstavljen projekt Putevima EU, program kampa, te večer upoznavanja i predstavljanja Slovenije. U okviru drugog dana volonterskog kampa održane su radionice “Uloga volonterizma u današnjem vremenu” i “Migracije kao put mogućnosti za razvijanje lokalnihRead more about VOLONTERSKI KAMP-NOVO MESTO-SLOVENIJA[…]

VOLONTERSKI KAMP NOVO MESTO-SLOVENIJA

VOLONTERSKI KAMP NOVO MESTO-SLOVENIJA

U Novom mestu u Sloveniji će se u okviru projekta Putevima EU održati volonterski kamp od 19.07. do 23.07.2017. Glavne teme volonterskog kampa će biti: volonterizam, koji će uključiti praktičan rad na terenu, migrantska kriza, perspektiva mladih u Europi i aktivno državljanstvo. Infopack u prilogu www.putevima.com.hr.INFOPAKET-volonterski kamp  

SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE-EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA”-DANILOVGRAD

SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE-EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA”-DANILOVGRAD

     Od 26.05. do 28.05.2017. održan je seminar “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa participativne demokratije-Europska građanska inicijativa” U Danilovgradu (Crna Gora). U sklopu trodnevnog seminara na kojem je sudjelovalo 59 građana, uključujući 31 međunarodnog sudionika i 28 lokalnih sudionika, održane su radionice “Migrantska kriza u Europi”, “Europska građanska inicijativa-osnovne informacije”, “Europska građanskaRead more about SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE-EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA”-DANILOVGRAD[…]

SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA GRAĐANSKA INCIJATIVA”

SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA GRAĐANSKA INCIJATIVA”

U okviru projekta “Putevima EU” od 26.05. do 28.05.2017. održat će se seminar “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa participativne demokracije-Europska građanska inicijativa”. Cilj seminara je upoznati se sa načinima sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka na svim razinama (lokalnoj, nacionalnoj i EU). Tema seminara je Europska građanska inicijativa. Program događanja možete preuzeti ovdje.Read more about SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA GRAĐANSKA INCIJATIVA”[…]

SEMINAR “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa participativne demokratije”

SEMINAR “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa participativne demokratije”

U Doboju (Bosna i Hercegovina) je od 03/03-05/03/2017 održan seminar “Instrumenti i inovativni alati za aktivno oblikovanje participativne demokracije” iz projekta Putevima Eu. Cilj projekta je: Doprinijeti jačanju osjećaja pripadnosti EU među sadašnjim i budućim građanima EU u Balkanskim zemljama, podizanjem razine informiranosti i znanja o EU i pravima europskih građana, te promicanjem  interkulturalnog dijaloga,Read more about SEMINAR “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa participativne demokratije”[…]

SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE-CIVILNI DIJALOG”-GRAD DOBOJ

SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE-CIVILNI DIJALOG”-GRAD DOBOJ

Seminar “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa aktivne građanske participacije-Civilni dijalog” Događanje iz projekta “Putevima EU” održat će se od 03/03-05/03/2017 u gradu Doboju. U okviru događanja održat će se radionice “Što je to civilni dijalog i tko ga provodi”, “Migrantska kriza”, “Suradnja civilnog društva i javnog sektora”, “Civilni dijalog za sve”, “Dijalozi sRead more about SEMINAR “INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE-CIVILNI DIJALOG”-GRAD DOBOJ[…]