O projektu

Kome je projekt namijenjen?

Predstavnicima lokalnih vlasti, civilnom društvu, mladim osobama, predstavnicima nacionalnih manjina, te stanovništvu općina i gradova koji sudjeluju u projektu i široj populaciji zemalja partnera na projektu.

 

Koji je cilj projekta?

Doprinijeti jačanju osjećaja pripadnosti EU među sadašnjim i budućim građanima EU u Balkanskim zemljama, podizanjem razine informiranosti i znanja o EU i pravima europskih građana, te promicanjem interkulturnog dijaloga, međusobnog razumijevanja i volonterstva na razini.

 

Koliko traje projekt?

Od srpnja 2016. do studenog 2017.

 

Gdje će se održavati?

Projekt će obuhvatiti pet zemalja: Hrvatska (općina Erdut), Srbija (opština Sremski Karlovci), Bosna i Hercegovina (Grad Doboj), Crna Gora (Opština Danilovgrad), Slovenija ( Novo Mesto).

 

Koja su događanja u projektu?

Početna konferencija od 02/09-04/09/2016 – općina Erdut

Konferencija Prava građana u Europskoj Uniji“ od 09/12-11/12/2016 – opština Sremski Karlovci

Seminar Instrumenti i inovativni alati za aktivno sudjelovanje građana – Civilni dijalog  od 03/03-05/03/2017/ – Grad Doboj

Seminar Instrumenti i inovativni alati za aktivno sudjelovanje građana – Europska građanska inicijativa od 19/05-21/05/2017/ – opština Danilovgrad

Volonterski kamp – od 26/07/-30/07/2017/ – Novo mesto

Završna konferencija i javna rasprava Kakvu Europu građani žele – općina Erdut

 

Koji su planirani rezultati projekta?

378 sudionika direktnih krajnjih korisnika steći će internacionalno iskustvo i ojačati partnerstvo širom Europe, 30.000 lokalnih stanovnika, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva će se informirati je o aktivnostima i rezultatima projekta,62 volontera će se aktivno uključiti u rad lokalne zajednice, potpisat će je sporazum o partnerstvu, što je osnova za dugoročniju suradnju i rad na zajedničkim projektima.

 

Ključna poruka projekta je da će se pet općina i gradova povezati i planirati dalje aktivnosti na tragu EU politika, što će doprinijeti i stvaranju osjećaja Unije po mjeri njenih građana.