Partneri na projektu

Tko je nositelj projekta?

 

 

Opcina-Erdut-logo

Nositelj projekta je općina Erdut. Kao jedinica lokalne samouprave osnovana je 1993. godine. Smeštena je u najistočnijem dijelu Hrvatske i ruralno je područje. Prema popisu iz 2011. godine broji 7.308 stanovnika i izrazito je multikulturalna sredina ( 62,9% stanovnika su nacionalne manjine). Gospodarske grane su: poljoprivreda, vinarstvo, građevinarstvo, obrtništvo i u zadnjih deset godina razvoj kontinentalnog turizma. Općinsko vijeće kao tijelo javne vlasti kontinuirano radi na razvoju lokalne zajednice. Tako je u suradnji sa lokalnom razvojnom agencijom (PORCLRA) pokrenut progam volontiranja mladih u zajednici. Općina potiče i razvoj demokracije i građanske participacije na loklanoj razini potičući djelovanje i rad organizacija civilnog društva. Na području općine Erdut djeluje 60 udruga. Kapacitete na polju bratimljenja i umrežavanja općina je ojačala kroz europske projekte i projekte prekogranične suradnje, a potpisnica je i niza sporazuma o partnerstvu sa susjednim općinama i gradovima.

 

 

Tko su partneri na projektu?
porc-logo-300x225Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija (PORCLRA) d.o.o. osnovan je 2007. godine. Glavna ideja općine Erdut kao osnivača je osnivanje poduzetničko-potporne institucije koja će biti osnova razvoja područja i servis građana. Područje rada PORCLRA direktno je povezano s potrebama općine Erdut, a obuhvaća sljedeće segmente: poduzetništvo, poljoprivreda i ruralni razvoj, razvoj turizma, investicijska klima i EU fondovi, razvoj socijalnog poduzetništva. Jedan od glavnih ciljeva centra je i povezivanje svih dionika područja (poduzetnika, udruga i institucija) u svrhu razvoja područja. Centar je aktivno uključen u razvoj volonterizma u općini Erdut kao koordinator i organizator svih aktivnosti uključivanja mladih u rad lokalne zajednice, te pripreme potrebnih izvještaja . PORCLRA podrška je općini Erdut u osmišljavanju i provođenju projekata, savjetima i pripremama dokumenata za korištenje resursa iz EU fondova.

 

 

DRPDNM_logo_barvniUdruga za razvoj volonterskog rada je nevladina i humanitarna organizacija, djeluje u području od javnog interesa u polju socijalne njege, mladih i kulture. Misija udruge je doprinijeti uključivom i otvorenom društvu za sve. Dva su vodeća programa kojima se udruga bavi, a to su: uključivanje socijalno isključenih skupina i stimulacija razvoja nevladinih organizacija, te civilnog društva. Udruga ima 22 godine iskustva, 23 zaposlena i 40 volontera uključenih u razne socijalne programe. Kroz svoje aktivnosti promovira volonterski rad, građansko sudjelovanje i osnaživanje građana u polju socijalnog rada, edukacija, kulture, međugeneracijske suradnje, ljudskih prava, migranata, zdravlja, održivog razvoja itd. Udruga također promovira vrijednosti solidarnosti, tolerancije, aktivnog građanstva, socijalnog poduzetništva, inter-kulturnog dijaloga.

 

 

grb

Opština Sremski Karlovci smještena je u Vojvodini u Republici Srbiji. Sama opština ima 8.588 stanovika, prosječne starosti 43 godine. Glavne gopodarske grane su: uslužne djelatnosti i turizam, jer se u neprosrednoj blizini nalazi nacionalni park Fruška gora. Opština kontinuirano radi na jačanju lokalnih kapaciteta i jačanju demokratije i građanske participacije u procesima pristupanja EU, te podržava rad oko 50 nevladinih organizacija i sudjeluje u njihovim programima. Na području Sremskih Karlovaca djeluje i pokret gorana Vojvodine, omladinski i volonterski centar koji organizira međunarodne volonterske kampove kao domaćin i kao organizator gostovanja u inozemstvu. U administrativnoj strukturi opštine formiran je i ured za mlade koji vodi programe i aktivnosti mladih. Potpisnik je i sporazuma o bratimljenu sa općinom Tivat u Crnoj Gori, te protokola o suradnji sa općinom Erdut u Hrvatskoj i gradom Dobojem u Bosni i Hercegovini.

 

 

4213c7_c82b5b9bf954458684b96767262dd752

Udruženje građanja Dunav 1245 je novo osnovano udruženje s ciljevima podrške pokretanju i provedbi građanskih inicijativa, podrške djelovanju organizacija koje potiču razvoj lokalne zajednice u bilo kojoj problemskoj oblasti, ostvarivanju komunikacije s medijima, aktivno djelovanje u sferi odnosa s javnosti, širenju informacija radi ostvarivanja utjecaja i kreiranja javnog mnjenja u oblasti razvoja lokalne zajednice, promocije građanskih inicijativa i građanskog aktivizma, ostvarivanje utjecaja na donošenje odluka u organima vršenja javnih ovlašćenja i lokalne samouprave, podrška procesima javnog zagovaranja u oblasti održivog razvoja, očuvanje i unaprijeđenje zaštite okoliša, jačanje lokalnih kapacteta za pristup izvorima financiranja projekata Europske unije. Udruženje djeluje na području općine Sremski Karlovci i nastoji ostvariti navedene ciljeve, te predstavlja organizaciju civilnog duštva, kao jednog od bitnih nositelja demokratskih procesa.

 

 

preuzmi

Opština Danilovgrad je smještena u centralnom djelu Crne Gore i pokriva površinu od 501 km2, što je ukupno 3,60% nacionalne teritorije. Spada u grupu srednje razvijenih općina i broji oko 18.472 stanovnika. (38% su nacionalne manjine). Gospodarsku osnovu čini poljoprivredni i industrijski sektor. Turizam čini značajno mjesto u cjelokupnom razvoju općine. Lokalna samouprava konitnurano radi na jačanju kapaciteta i suradnje i izgradnji planskih akata za rješavanje potreba mladih, te ostvaruje uspješnu suradnju sa 56 nevladinih organizacija koje djeluju na području općine. Klub mladih okuplja oko 60-tak volontera i aktivista, te mnogobrojni sportski klubovi rade na polju uključivanja mladih u sve aktivnosti u društvu. Opština je već ostvarila bratimljenja sa gradovima Grodzisk Mazowjecki u Poljskoj, Donjeck u Ukrajini i Serpuhov u Rusiji. Potpisnik je i niza sporazuma o suradnji sa susjednim općinama i gradovima.

 

 

preuzmi (1)Grad Doboj smješten je u Bosni i Hercegovini, a njegova teritorija iznosi 653 km2 koja je podijeljenja na 67 mjesnih zajednica. Broji 69.343 stanovnika. Gospodarsku osnovu čini razvoj poljoprivrede, industrija i u zadnjih nekoliko godina razvoj turizma. Grad ima potpisan sporazum o suradnji sa civilnim sektorm, te tako svake godine objavljuje Javne pozive za civilno društvo. Od 2009. godine sudjeluje u projektu LOD-jačanje lokalne demokratije-institucioanlizacija suradnje između općina i organizacija civilnog društva za unaprijeđeno pružanje usluga. Grad je pobratim sa sljedećim gradovima: Ćuprija u Srbiji, Celje u Sloveniji, Comune di Cavaglia u Italiji, Papgou-Holargos u Grčkoj i Osmanigazi Belediyesi u Turskoj. Kao inicijativa za učvršćivanje odnosa i suradnje sa svrhom poticanja gospodarskog i društvenog razvoja, te suradnje na svim poljima grad je potpisao protokol o suradnji sa općinom Erdut u Hrvatskoj i općinom Sremski Karlovci u Srbiji.